Tedarikçiler dünyasında yerinizi alın! 107 Aktif İhale

Satın Alma ve e-İhale

Dijital B2B Satın Alma Platformu Pratis,
Satın Alma ve e-İhale süreçlerinizi çevrim içi yönetirken, sunduğu dijital platform ile şirketinize optimum maliyet avantajı sağlar.

Satın Alma Yönetimi; gelişmiş altyapı, doğru entegrasyon, tasarlanabilir onay süreçleri, teslimat ve sipariş süreçleri ile detaylı raporlama gibi pek çok aşamanın tek bir platform üzerinden yürütülmesine olanak sağlar.

 • Dijital B2B Satın Alma Platformu Pratis, alıcı firmalara ortalama %14 fiyat avantajı sağlayarak, e-İhalelerde %60’a varan tasarruf imkânı sunar.
 • Satın alma süreçlerinizdeki her türlü ihtiyacınıza yanıt veren altyapısı sayesinde Pratis’e mobil cihazlar üzerinden erişim sağlayarak, zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde istediğiniz an ve yerde işlemlerinizi takip etme ve düzenleme fırsatına sahip olursunuz.
 • Sahip olduğu gelişmiş RFQ altyapısı ile teklif toplama sürecinde rakiplerinizden bir adım önde olmanızı sağlayarak tedarikçi etkileşiminizi en üst seviyeye taşır.
 • Teklif karşılaştırma raporu gibi, kategori ve ürün bazlı raporlama seçenekleriyle ilgili birimlere ulaşılması kolay tablolar sunmasının yanında, satın alma işlemlerini anlık görme imkânını da sunarak kurumunuza zaman tasarrufu sağlar.
 • Erişime uyumlu altyapısı ile süreçlerinizi tüm cihazlar üzerinden esnek şekilde yönetmenize imkân tanır.
Satın Alma ve e-İhale

e-İhale diğer adıyla “elektronik ihale” alıcıların birden fazla satıcıyı aynı anda elektronik bir ortam içerisinde teklif vermeye davet etmesi ile gerçekleşen bir pazarlık yöntemidir. e-İhale; Açık eksiltme, Örtülü, Kapalı zarf, Japon, Hollanda yöntemleri ile hem satın alma hem de satış işlemlerinde kullanılabilir.​

Tedarikçiler, tekliflerini ve revize tekliflerini iletebilirler. Elektronik ihalede amaç, en uygun teklifi veren tedarikçileri adil ve şeffaf olarak belirlemektir.​

 • Hızlı​
 • Şeffaf​
 • Rekabetçi ​
 • Güvenilir

bir ortam sunulması en önemli e-İhale avantajları olarak değerlendirilir.

Ürün ve hizmetlerin satın alımını şartnamenize en uygun ihale tipi ile gerçekleştirebilirsiniz.

 • Açık Eksiltme Usulü
 • Kapalı Zarf Usulü İhale
 • Japanese Usulü İhale
 • Dutch Usulü e-İhale
 • Örtülü e-İhale
Açık Eksiltme Usulü e-İhale; klasik ihale yöntemlerinden birisidir.
Anlaşılır yapısı ve sağladığı avantajlar ile geçmişten günümüze popülerliğini korumakta olan bu usul, basit temel kurallara sahiptir.

 • En düşük teklif tüm tedarikçiler tarafından görülebilmektedir.
 • Zorlu rekabet ortamında süreklilik sağlamaya yarayan, otomatik süre uzatımı imkânı mevcuttur.

Açık eksiltme usulü yukarıdaki temel kurallara ek olarak aşağıdaki şekillerde özelleştirilebilmektedir.

 • İhale başlangıç tarihinde otomatik başlama
 • Alım kalemlerinize liste fiyatı belirtme
 • Kalem bazlı teslim tarihi belirtme
 • Tedarikçilerin teklif yükseltmesine sınırlama
Kapalı Zarf Usulü İhale; bazı alıcı firmaların özellikle yüksek hacimli işlerinde tercih edebildiği bir pazarlık yöntemidir.
İhale şeffaflığını maksimum düzeyde tutmayı sağlayan bu yöntemde kurallar aşağıdaki gibidir.

 • İhale esnasında ihale sahibi, teklif verenlerin teklif detaylarını göremez.
 • Aynı şekilde tedarikçilerin de diğer teklifleri görme izni yoktur. Yalnızca kendi tekliflerini görme imkânları vardır.
 • Otomatik süre uzatma mümkün olmamakla birlikte her turun bitiminde arzu edilen tedarikçi ihaleden çıkartılabilmektedir.
 • İhale sonunda kilit açma yoluyla ihale sahibi teklif detaylarını görür ve teklif detaylarına göre alıcı firma, dilerse açık eksiltme yoluyla yeni tur oluşturarak süreci devam ettirebilir.

Kapalı zarf usulü yukarıdaki temel kurallara ek olarak aşağıdaki şekillerde özelleştirilebilmektedir.

 • İhale başlangıç tarihinde otomatik başlama
 • Alım kalemlerinize liste fiyatı belirtme
 • Kalem bazlı teslim tarihi belirtme
 • Tedarikçilerin teklif yükseltmesine sınırlama
Japanese Usulü İhale; Japon usulü olarak da bilinir.
Oldukça popüler olan bu usulü tercih etmeden önce, satın alma stratejisinin usule uygun olup olmadığı araştırılmalıdır.

 • Satın alma yetkilisi tarafından belirlenmiş olan fiyat ile başlangıç yapılır.
 • Kısıtlı süre içerisinde belli miktarda, periyodik olarak fiyat değişimi yapılır.
 • Bu usulde katılımcı, belirlediği teklif aralığına kadar gelen tüm teklifleri kabul eder.
 • Belirlenen teklif aralığına ulaşıldığında teklif verme işlemi sonlandırılır.
 • Belirlenen süre dâhilinde sistemin verdiği teklife onay vermeyen tedarikçi otomatikman ihaleden çıkartılır.
 • Japon usulü ihale süresince tedarikçiler yalnızca sistemin vermiş olduğu teklifi görürler.
Dutch Usulü e-İhale; Hollanda usulü olarak da bilinir. Gelen ilk teklifle sürecin tamamlandığı, hızlı karar vermelerin söz konusu olduğu durumlarda oldukça avantajlıdır.
Pek çok satın alma stratejisi ile uyumlu olan bu modelde alıcı başlangıç fiyatını belirler.
Düşük başlangıç fiyatı ile açılış yapılan bu modelde önceden belirlenen aralıklarla fiyat artırılır.
Fiyat artışı, tedarikçilerden herhangi birisi onay sürecini aktif kılana kadar devam eder.
Özellikle pazarlıkların son turunda, toplam fiyat üzerinden indirim alabilme amacıyla tercih edilen Hollanda usulünün kuralları aşağıdaki gibidir.

 • Başlangıç fiyatı alıcı tarafından belirlenir.
 • Fiyat, belirlenen aralıklar dâhilinde sistematik olarak yükseltilir.
 • Fiyat yükseltme, herhangi bir tedarikçinin ücreti kabul etmesi ile sonlanır ve süreç tamamlanır.
Örtülü e-İhale Usulü; sıklıkla tercih edilen bir başka modeldir.

Kendi içinde Sıra Görünür ve Örtülü Kazanan/Kaybeden Görünür şeklinde çeşitlenen bu usulde, ihaleye davetli şirketler diğer katılımcıların tekliflerini göremezler.

Sıra Görünür ihalelerde, onay verdiğiniz tekliflere göre teklif sırası görülmektedir.

Kazanan/Kaybeden Görünür modelde ise, teklifin kazanan ya da kaybeden olduğu süreç içerisinde öğrenilmektedir.
Usulün kuralları aşağıdaki gibidir.

 • İhalede sıralamanın görülmesine izin verilir ise tedarikçi firmalar, kalem veya toplam teklif bazında kaçıncı sırada olduklarını görebilir.
 • Alım ihalesini görme yetkisine sahip olan ihale sahibi kullanıcılar, gelen teklifleri ve eklenen notları/dokümanları alım süreci devam ederken görüntüleyebilir.

Genel Bilgiler

Dijital B2B Satın Alma Platformu Pratis
ihale sürecinizi güçlü fonksiyonları ile destekler.

Mesajlaşma fonksiyonu sayesinde ihale üzerinde yer alan alıcı ve tedarikçi firmalar, ihale kapsamındaki mevcut soru ve cevaplarını birbirleri ile paylaşabilir.

Mesaj gönderimi, ihaleye davetli tüm firmalara toplu olarak yapılabileceği gibi seçilen tek bir firma özelinde de yapılabilir.
Bu fonksiyon sayesinde ihale pazarlık yöntemi, ihale esnasında güncellenebilir.

Örneğin; Sıra Görünür bir ihalede ihale sahibi, ihalenin herhangi bir anında pazarlık yöntemini Açık Eksiltme Usulü şeklinde değiştirebilir.

Bu sayede yeni tur yapmaya gerek kalmaksızın aynı tur içerisinde daha rekabetçi fiyatlara ulaşılabilir.
Otomatik Uzatma; ihalenin kapanmasına çok az bir süre kala yeni bir teklif gelmesi ve diğer teklif verenlere süre yaratılması amacıyla kapanış saatinin sistem tarafından otomatik olarak uzatılmasına yarayan bir özelliktir.

İhale kapanış saatine doğru artan rekabet ortamında, tüm teklif verenlere adil koşullarda teklif iletme olanağı tanıyan -çeşitli parametreler ile kullanılabilen- bu fonksiyon sayesinde ihale tasarruf oranında maksimum artış sağlanır.
İhaleye katılan tüm veya sadece teklif vermemiş olan tedarikçi firmalara yönelik, ihalenin kapanmasından belli bir süre önce ihalenin kapanışı doğrultusunda hatırlatma bildirimi gönderebilirsiniz.
Pratis üzerinde davet listesi, ihale ve kalem özellikleri gibi ihale oluşturma süreçlerinizi kolaylaştıracak şablonlar oluşturabilirsiniz.

Oluşturulan bu şablonlar tüm firma çalışanları tarafından kullanılabileceği gibi kullanıcı özelinde de tanımlama yapılabilmektedir.
İhalelerin yöntem ve kurallarını değiştirerek yeni tur oluşturabilirsiniz.

Yeni tur ihalede yapılan kural değişiklikleri, bir önceki turda verilen teklif fiyatlarını etkilemediği için son fiyatlar yeni turda başlangıç teklifi olarak kabul edilerek rekabet yeni kurallara göre devam ettirilebilir.

Yeni tur ihaleler kural değişikliği nedeniyle yapılabildiği gibi önceki turda teklif veren firmalardan oluşturulan kısa listenin rekabet etmesi amacıyla da düzenlenebilir.
İhaleye davetli olan tüm firmalardan Marka/Model Adı, Teslim Tarihi, Ödeme Şekli gibi ihaleye konu olan kalemler ile ilgili birçok farklı sorunun cevaplandırılması talep edilir.

Soruların neler olacağına ve talep edilecek bilgilerin zorunluluğuna ihale sahibi karar verir.

Böylece firmaların teklifleri karşılaştırılırken, aynı zamanda karşılaştırmayı etkileyen diğer başlıklar da teklif fiyatı ile birlikte değerlendirilir.
İhale kapsamında yer alan tüm işlem ve kurallar ihale sahibi tarafından ihale oluşturma sürecinde belirlenerek, tüm davetlilerin bu konuda bilgilendirmesi yapılır.

Belirlenen bu kurallardan bazıları; Alternatif Teklif Verilebilirlik, Kısmi Miktarlı Teklife İzin ve Süre Değişikliklerinin Olup Olmayacağı gibi konulardır.

Kural tercihleri ile ihale sahibi, teklif verecek firmaları sınırlayabileceği gibi kendi yapacağı işlemleri de belirleyerek teklif verenleri bu konuda bilgilendirir.
Satın Alma ve e-İhale İle İlgili Merak Edilenler
e-İhale sistemimiz üzerinden ihaleye çıkarılan konular sayfamızda listelenmektedir. Sisteme giriş yaparak ihale detaylarına ulaşılabilir.​
Pratis’te bulunan alıcı firmaların özel yönlendirmesi ile Pratis’e bronz üye olarak kayıt olabilirsiniz. Ayrıca https://www.pratis.net/uyelik/ sayfasında yer alan avantajlı üyelik modellerimizden Silver veya Bronz Plus arasından seçim yaparak da Pratis’e üye olabilir ve açılan genel ihalelere katılım sağlayabilirsiniz.
Üyelik bedeli; Silver üyelik aşamasında ödenmektedir.
İhale bittiğinde en iyi sırada ya da fiyatı vermiş olan firma ihaleyi kazanmış anlamına gelmez. Her ihaleden sonra ihale kazandırma işlemi de alıcı firma tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca ihale koşulları alıcı firmalar tarafından belirlenmektedir. Koşullar her firmaya ve her ihaleye göre değişebilir. Bu detaylar katılım göstereceğiniz ihalelerin detay sayfasında yer almaktadır.
Teklif süreci ile ilgili tüm kural ve kontroller ihale oluşturan alıcı firma tarafından belirlenir. Eğer ihalede bir başlangıç fiyatı varsa ihale detayında bu bilgi yer alır ve sistem o fiyatın üstünde birim fiyatı girişine izin vermez. Ayrıca fiyat değişimi için de sınırlamalar olabilir ve bu bilgi de ihale detayında yer alır.​
Alıcı firma dilerse teklif eleme işlemi yapabilir. Teklifiniz elendiğinde ihale sahibinin sisteme girdiği açıklama ile birlikte size e-mail bildirimi yapar. Teklifiniz elense bile tekrar teklif girişi yapabilirsiniz.​
Pratis olarak ihale katılımında teminat istemiyoruz. Yalnız ihaleyi oluşturan alıcı firmaların bu yönde bir ihale katılım koşulu olabilir. Eğer böyle bir koşul da varsa ihale detaylarına bu konuda bilgi ekleyeceklerdir.​
Pratis’te oluşan ihalelere davet edilebilmek ve teklif verebilmek için üye olmanız gerekmektedir.​
Pratis’te oluşan ihalelere davet edilebilmek ve teklif verebilmek için üye olmanız gerekmektedir.​
Dijital B2B Satın Alma Platformu Pratis’e katılarak siz de işinize değer katın... Sizi Hemen Arayalım!
Bize Ulaşın
İhale Takip Bülteni
Kapat
Pratis Uyarı
Pratis Uyarı