Tedarikçiler dünyasında yerinizi alın! 107 Aktif İhale

Pratis Sözlük

Pratis sözlük satın alma ekosisteminde kullanılan terimlerin ve uygulama içindeki karşılıklarının kullanıcılarımız ve sektöre yeni giren uzmanların uygulamaya hızlı ve kolay uyumu için hazırlanmıştır.

Tümü # A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Alım İhalesi

Mal, hizmet veya yapım işlerinin alımın yapıldığı ve bu alıma bu işleri üstlenecek isteklilerin katılım gösterdiği ihale yetkilisinin kararı ile sonuçlanan pazarlık türüdür.

Teklif Toplama

Alım ihalesinde var olan rekabet koşulları teklif toplamada yoktur. Tedarikçiler kendi sıralaması ya da rakiplerinin tekliflerini göremezler. Tek ve en iyi teklif kuralı mevcuttur.

Alım Teklifi

Talep edilen ürünler için 'Fiyat Bilgisi Belirtilerek' Satınalma Organizasyonları tarafından tedarikçi firmalara gönderilmek üzere oluşturulan pazarlık türüdür.

Satış İhalesi

Satınalma Organizasyonunun elinde bulunan malların satışını yapmak için düzenlediği pazarlık türüdür.

Yeni Tur

İlk açılan pazarlıkta bulunan şartlar ve koşullar değişmez. Bu nedenle yeni açılan pazarlıkta teklif vermeyen firmaların ilk pazarlıkta verdikleri teklifleri yeni turda da geçerli sayılmaktadır. Yeni pazarlık, ilk pazarlığın devamı niteliğindedir. Genelde indirimli fiyat almak amacı ile açılmaktadır.

Yeni Tur Değişiklik

İlk açılan pazarlıkta bulunan şartlar ve koşullar değişir. Bu nedenle yeni açılan pazarlıkta teklif vermeyen firmaların ilk pazarlıkta verdikleri teklifleri yeni turda da geçerli olmaz. Firmalar yeni turda yeniden teklif vermelidir.

Standart

İhaleye katılan firmaların, ürün veya hizmetlerinin fiyatlarını düşürerek tekliflerini güncelledikleri ihale tarzıdır.

Dutch

Tek kalemli ihaleler için kullanılmaktadır. Düşük başlangıç fiyatı, yükseltme oranı ve süre belirlendikten sonra ihale başlatılır. İhalede fiyat yükselirken teklifi ilk kabul eden firma ihaleyi kazanmış sayılır.

Japanese

Tek kalemli ihaleler için kullanılmaktadır. Yüksek başlangıç fiyatı, eksiltme oranı ve süre belirlendikten sonra ihale başlatılır. Tedarikçiler ihalede kalabilmek için fiyatları kabul etmek zorundadır. Teklifi kabul etmeyen firmalar ise ihaleden elenir. Teklifi kabul eden son firma kalıncaya kadar ihale devam eder.

Oran

Satın alımlarda kredi kullanılacağı zaman uygulanan bir ihale tarzıdır. Faiz oranı en düşük olan teklifi veren firma ihaleyi kazanmış sayılır.

Açık Eksiltme

Açık eksiltmeli ihalelerde alıcı firma ve ihaleye katılan tedarikçi firmalar, diğer firmaların vermiş oldukları teklifleri görebilir; fakat tedarikçiler diğer katılımcı firmaların kimliklerini göremezler. Genellikle belirli bir marka ve birbirine yakın fiyatlı ürünler için yapılan ihalelerde, katılımcı firmalar arasındaki rekabeti artırmak için tercih edilen bir ihale yöntemidir.

Örtülü

Örtülü ihalelerde yalnızca ihaleyi düzenleyen alıcı firma verilen teklifleri görebilir, ihaleye katılan tedarikçi firmalar diğer katılımcıların tekliflerini göremezler. Firmaların, farklı kategorilerdeki ürünlerin fiyat ve pazar araştırmasını yapabilmek için tercih ettikleri bir ihale biçimidir.

Örtülü | Sıralama Görünür

Tedarikçilere, vermiş oldukları tekliflere istinaden sıraları gösterilir. Teklifler arasında çok yüksek fiyat farkı olan durumlarda, sıralamada geride olan firmalar ön sıralara yükselebilmek için fiyatlarını indirerek tekliflerini güncellerler. Genellikle alıcı firmaların tekliflerle ilgili bir öngörüsü olmaması durumunda tercih edilmektedir.

Örtülü | Kazanan/Kaybeden Göster

Tedarikçilere, vermiş oldukları tekliflere istinaden kazanan veya kaybeden oldukları ihale esnasında gösterilir. Katılımcıların fazla olduğu ihalelerde, katılımcı sayısını gizli tutmak ve geride olan firmaların motivasyonunu yüksek tutmak için tercih edilir.

Kapalı Zarf

Kapalı zarf ihale genellikle kurum içi şeffaflığı ve tedarikçiler nezdinde güvenilirliği sağlamak için kullanılan bir ihale tipidir.

Kilit Açma

Kapalı zarf tipinde ihalede ihale sahibi fiyatları görebilmesi için kilit açma işlemi yapması gerekmektedir.

Zarf Açma

Kapalı zarf tipinde ihalede ihale sahibi zarf açma işlemi yaptığı taktirde tüm katılımcılar birbirinin teklifini görür. İhalenin tipi AÇIK ihaleye dönüşür.

Çok Özellikli Puanlama

Tekliflerin sıralamaları, kalemlere tanımlanan kalem özelliklerine atanacak skorlar (puanlar) doğrultusunda sistem tarafından belirlenmektedir.

Katsayılı Fiyat

Tekliflerin sıralamaları, tedarikçi firmalara veya kalem özelliklerine tanımlanan katsayıları baz alınarak hesaplanıp sistem tarafından belirlenmektedir

Fiyat Duyarlılığı

Küsuratlı rakamlarda virgülden sonra girilecek basamak sayısını ifade etmektedir.

Ön İzlemeli Pazarlık

Teklif verme süresi gelene kadar; sadece pazarlık detaylarının görüntülenebildiği, pazarlık sahibine mesaj ve teyit gönderilebilen pazarlık açma yöntemidir. İhalelere davetli firmaların, çok kalemli ihalelerde teklifleriyle ilgili ön çalışma yapabilmeleri, ekli dokümanları inceleyerek ihale ile ilgili ön hazırlık oluşturabilmeleri adına ihaleler ön izlemeli olarak açılabilmektedir.

Otomatik Uzatma

İhale kapanış saatinden kuralda belirlenen süre kadar öncesinde, tedarikçi tarafından teklif girişi yapıldıkça ihalenin otomatik uzatmaya girmesidir.

Teklif Kontrolleri

Pazarlık sahibi tarafından belirlenen pazarlık kurallarıdır.

Rezerve Fiyat

Tek kalemli ihalelerde, alıcının kabul edebileceği maksimum teklif değeridir.

Teklif Tabanı

Tedarikçi firmanın ürün için fiyatını düşebileceği minimum değerdir. Bu alanı sadece tedarikçi firma görebilir. Bu alana fiyat girdiğinde Pratis sistemine kendi adına pazarlık yapması için yetki vermiş olur. Sistem firma adına otomatik olarak fiyat revizesi yapar. Teklif tabanı inebileceği sınırdır.

Alternatif Teklif

İhalede yer alan ürün tanımı ya da teknik şartnamesinde belirtilen özellik ve şartları sağlayan ürünle birlikte farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulmasıdır. Muadil ürün önerilmesidir.

Kazanan/Kaybeden Göster Kuralı

Tedarikçilere, vermiş oldukları tekliflere istinaden ihale esnasında sadece 1. sırada olup olmadıkları gösterilir. Katılımcıların fazla olduğu ihalelerde, katılımcı sayısını gizli tutmak ve geride olan firmaların motivasyonunu yüksek tutmak için tercih edilebilir.

Özel İhale Koşulu

İhale özelinde tedarikçi firmadan talep ettiğiniz koşul alanıdır. Bu alana girilen metin, tedarikçi firmalar tarafından kabul edilmediği takdirde teklif girişi yapılamaz.

Teklif Başlangıç Fiyatı

Pazarlıklarda kalem bazlı girilebilen ve pazarlığa davetli olan firmaların teklif girişlerini; alım ihalelerinde belirlenen fiyattan daha düşük, satış ihalelerinde ise belirlenen fiyattan daha yüksek olacak şekilde yapmalarını sağlar.

Minimum Fiyat

İhalede kalemlere girilebilecek minimum fiyatın belirlendiği alandır. Bu alana girilen değer teklif verme esnasında tedarikçi firmalara gösterilmez. Minimum fiyatın altında teklif verilmek istenmesi durumunda; teklif veren bu konuda “Kaleme beklenen minimum fiyatın altında teklif verdiniz, lütfen teklifinizi kontrol edip tekrar deneyiniz.” şeklinde uyarılır.

Kalem Özelliği

İhaleye davetli olan firmalardan, ihaleye konu olan kalem bazında; Marka/Model Adı, Teslim Tarihi, Ödeme Şekli gibi birçok farklı sorunun oluşturulabileceği ihale kalemleri ile ilgili fonksiyondur.

Başlık Özelliği

İhaleye davetli olan firmalardan, ihaleye konu olan kalemler ile ilgili; Marka/Model Adı, Teslim Tarihi, Ödeme Şekli gibi birçok farklı sorunun oluşturulabileceği ihale genelini kapsayan bir fonksiyondur.

Özellik Şablonu

Standart kullanılan kalem özellikleri için uygundur. Pazarlık kalemlerinize her seferinde yeniden kalem özelliği oluşturmak yerine şablon oluşturarak her pazarlıkta bu fonksiyon ile otomatik ya da seçerek ekleme yapılabilmeyi sağlamaktadır.

Davetli Şablonu

Belli mal, hizmet veya ürün için tedarikçi firmaları gruplandırmaya ve her seferinde pazarlıkta tek tek eklemek yerine toplu şekilde pazarlığa ekleme işlemine kolaylaştırmayı sağlamaktadır.

Excel’den Kalem Ekleme

Çok kalemli ihale oluşturma sürecini kolaylaştırmayı sağlayan bir fonksiyondur. Sistemin kendi formatı olan Excel’i indirerek ihaleye çıkılacak olan kalemler (ürün, hizmet, mal) bu Excel’e girilerek yine ilgili alandan sisteme yüklenerek ihale kalemleri kolay ve hızlı şekilde hazırlanır.

Kalem Tedarikçi İlişkisi

Pazarlık içinde yer alan birbirinden farklı ürün gruplarından ya da konulardaki kalemleri tek ihalede alımını yapmak için uygun bir fonksiyondur. Kalemlerle tedarikçi arasında ilişkisi kurulabilmekte; bu sayede, belirlenen kalemleri yalnızca seçilen tedarikçilerin görüntüleyebilmesi ve teklif vermesi sağlanabilmektedir.

Talep Modülü

ERP sistemi ile entegre ya da manuel satın alma talebi oluşturulabileceğiniz bir modüldür.

Kayıt / Onay Modülü

Tedarikçi firmalardan talep edilecek bilgi ve belgeler için oluşturulan bir başvuru formu oluşturma modülüdür. Soru setleri hazırlanır. Soru setlerine puanlar atanmaktadır. Her soru setine bir sorumlu kişi atanabilmekte ya da tek bir sorumlu üzerinden ilerlenebilmektedir.

Teknik Değerlendirme Modülü

Ürünün teknik yönlerinin değerlendirildiği bir modüldür. Teknik Değerlendirme yapan ilgili kullanıcı kalem bazında; Değerlendirmede, Denemede, Uygun, Koşullu Uygun, Uygun Değil ve Uygun Değil Fiyat Verebilir statülerinde değerlendirmektedir.

Katılım Teyit

Pazarlığa katılım niyetinizi belirtmeniz için gerekli bir adımdır. Pazarlık açıldığı anda pazarlık incelendikten sonra hemen teklif verilmese de yapılacak ilk işlemdir.

Sipariş Teyit

Pazarlık sonucu yaratılan ya da katalogtan yaratılan siparişin teyit edilme işlemidir. Bu işlemin yapılması sonucu sipariş sahibine sistem tarafından bilgilendirme maili gönderilmektedir. Sipariş sahibi siparişin işleme alındığından bu sayede haberdar olur.

Eksiltme Değeri

Bazı pazarlıklar da pazarlık sahibi tarafından fiyat revizesinde azaltılacak değer belirlenir. Bu değer sistemde eksiltme değeri olarak isimlendirilmektedir.

Kapandı / Kazanan Belirlendi

Bu pazarlık statüsü ihale de bir karara varıldığını ifade etmemektedir. Pazarlık kapanmış, kalemler üzerinde bir kazandırma yapılmış fakat ihale henüz tamamlanmamış. Yani firmalara bir bilgilendirme duyuru yapılmamıştır.

Kazandırma yapıldı / Sipariş verildi farkı

Bazı pazarlık sahipleri ihalede kazandırma yaptıktan sonra yani ihale statüsü “Tamamlandı” olduğunda kazandırma yaptıkları firmadan alım yaparlar. Bazı pazarlık sahibi firmalar ise ihaleyi tamamlasalar bile ihaleyi siparişe çevirmeden yani sipariş maili sistemden firmaya ulaşmadan mal teslimini kabul etmemektedir. Bu nedenle kazandırma ile sipariş ifadesi birbiri ile karıştırılmamalıdır.

Kısmi Miktar

Pazarlık kurallarında yer alan kurallardan biridir. Pazarlık sahibi firma kısmi miktar kuralına izin verdiği taktirde ihaleye çıkılan miktarın hepsi için ya da elinizde bulunan miktar kadar için teklif verebilme özgürlüğü sağlamaktadır.

Firma yöneticisi

Pazarlıkları takip edebilecek, pazarlıklar esnasında iletişime geçme şansı olabilecek bir kişi olmalıdır. Ek kullanıcı açma, onaylama gibi yetkilerin verileceği bir profil olmalıdır. Genel olarak Genel müdür, Patron gibi erişimin güç olduğu kişilerin tanımlanması uygun olmayan bir kullanıcı profilidir.

Entegrasyon

Firmanızın kullandığı bir sistem ile Pratis’in entegre çalışmasını web servisler ile çalışmasının sağlanmasıdır.

Excel ile yükle

Çok kalemli pazarlıklarda tek tek fiyatları ekrana girmek yerine sistemin kendi format Excel’ini sistemden indirerek fiyatlandırıp tekrar sisteme yükleme işlemidir.

Detay teklif

İnşaat tarzı, Organizasyon tarzı alt kırılımları fazla olan tarz ihalelerde kullanılan bir pazarlık yöntemidir. Bu tarz pazarlıklarda verilen teklif şekli de detay tekliftir. Tekliflendirme de alt kırılımlara fiyat verirken ölçü birimi ve miktar bilgisi de teklif veren tarafından girilmekte ve hesaplama tüm ölçü birimleri miktar çarpımı için yapılıp tek kalem fiyatını vermektedir.

İhale statüsü

Pazarlığın açık olduğunu, kapandığını, kazananın henüz belirlenmediğini veya kazananın belirlendiğini bunun gibi durumlarını ifade etmektedir.

Planlanan kapanış

İhalenin planlanan kapanış tarihidir.

Fiili kapanış

İhalenin planlanan kapanış tarihinde değil de gerçekte ne zaman kapandığı tarihtir.

ERP

Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinin kısaltmasıdır. ERP satın alma süreçlerinin yönetiminin de dahil olduğu; bir organizasyonun tüm veri ve proseslerinin tek bir noktada entegre edildiği bilgi sistemidir.

Hedef Fiyat

Pazarlık sahibinin ürün için beklentide olduğu fiyattır.

Cari Fiyat

Belirli bir anda piyasada geçerli olan, enflasyonun etkisine göre belirlenen fiyattır. (Piyasa fiyatı, geçerli fiyat)

ERP Aktarım İzni

Pratis’te yer alan verinin entegrasyon ile kullanılan ERP ye aktarımı ile ilgili onaydır.

Azaltma Oranı

Çok kalemli pazarlıklar da manuel hesaplama ile fiyat indirimi yapmak yerine sistemde azaltma oranı alanına bir oran girildiğinde tüm kalemlerde girilen oran kadar sistemin otomatik azaltma yaptığı bir fonksiyondur.
#İhale Tarzları #Pazarlık Seçenekleri #İhale Tipleri #Alım Şablonları
Dijital B2B Satın Alma Platformu Pratis’e katılarak siz de işinize değer katın... Hemen Katılın
Bize Ulaşın
İhale Takip Bülteni
Kapat
Pratis Uyarı
Pratis Uyarı