Entegrasyon

Pratis Elektronik satınalma platformu, dış sistemlerle web servisleri üzerinden haberleşmektedir.  27 temel, 12 yardımcı olmak üzere toplam 39 adet servis ile bilgi alış verişi gerçekleştirmektedir. Servislerden bir bölümü satınalma platformuna bilgi aktarmak için bir bölümü de platformdaki  bilgileri dış sistemlere aktarmak için kullanılabilmektedir. Teknolojik altyapısı esnek olarak kullanılabilmekte firmalar isterlerse sadece ihtiyaç duydukları noktalarda entegrasyon hizmetinden faydalanabilmektedir.

Pratis hali hazırda 11 Satınalma organizasyonunun kullandığı farklı markalarda  Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulaması ile entegre olarak çalışır; sistem entegrasyonu konusunda uygulamadan bağımsız yüksek deneyime sahiptir.

ERP Talep Entegrasyonu

Satınalma süreçlerinde firmaların kendi kullandıkları satınalma talep uygulamaları ile Pratis platformunun kurduğu entegrasyon modelidir. Bu modelde firmaların kendi iç süreçlerinde yer alan satınalma taleplerinin son onayından sonra talep içeriğinin anlık olarak veya istenirse periyodik olarak entegrasyonu gerçekleştirilebilir. Bu sayede firmalar pazarlık oluşturma süreçlerinde içerik bilgileri kendi talep içeriğinden otomatik olarak gelir ve manuel oluşturma iş yükünün önüne geçilir.

ERP Sipariş Entegrasyonu

Pazarlık sürecinin sonunda firmalardan gelen tekliflerden oluşan siparişler ihtiyaç duyulması halinde firmanın kullanmış olduğu Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) modülleri ile entegre edilebilir. Bu sayede yapılan pazarlık (Teklif Toplama, İhale ,Teklif v.s.)  sonucu oluşan siparişler otomatik olarak yaratılır. Özellikle sık alım yapan firmalarda veya çok kalemli işler için firmaların manuel olarak kendi sistemleri içerisinde sipariş yaratmalarının önüne geçilir ve tedarikçi firmaların girmiş olduğu bilgiler bu siparişler içerisine otomatik olarak aktarılarak firmanın kullanmış olduğu Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi içerisinde saniyeler içerisinde oluşur. Bu sayede manuel işlem yapılması durumunda ortaya çıkan zaman kayıplarının önüne geçilir.

ERP Teklif Entegrasyonu

Pazarlık süreçleri satınalma organizasyonunun yapısı gereği farklı şekillerde sonuçlandırılabilir. Pratis Teklif Entegrasyonu satınalma yapan firmanın yaptığı pazarlık sonucu ( Teklif Toplama,İhale,Teklif v.s.)  oluşan tekliflerinin otomatik olarak oluşturularak kullanılan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sisteminde yaratılması temeline dayanır. Firmaların kullandığı program içerisinde teklif modülü olan ve/veya teknik onay gerektiren yapılar n ideal entegrasyon yapısıdır. Bu sayede alım yapan firmaların kullandığı yapılar içerisindeki Teklif Modülü içerisinde bu tablolar otomatik olarak çok kısa zamanda oluşur. Bu yapı sayesinde teknik onay ve sistem içi tekliflerin oluşması çok kısa sürelerde gerçekleştirilerek hem zaman hem de tamamiyle elektronik ortamda yürüyen işlemler sayesinde  dokümantasyon karışıklığının önüne geçilir.

Katalog Entegrasyonu

Pratis platformu sadece spot satınalma süreçlerine değil uzun vadeli yapılan sözleşmeler sonucu sisteme yüklenen katalog sürecininde yönetimini gerçekleştirmesi sebebiyle firmanın kullandığı katalogları da dış sistemler ile entegre eder. Bu sayede Katalog yapısında oluşan listeler belirlenecek kıstaslar ile (Periyodik,günlük,sözleşme süresi v.s.) tedarikçilerin sistemleri ile entegre edilebilir. Bu sayede ürün değişiklikleri, fiyat değişiklikleri, değişim oranları otomatik olarak sistemde güncellenebilir. Firma verdiği siparişin kargosunun nerede olduğunu  katalog üzerinden takip ederek tedarikçi stoklarını görebilir veya stokta olmayan ürünler için ikame ürün seçimine gidebilir. Sözleşme sonucu oluşan katalog hazırlama ve güncelleme ile oluşacak zaman kaybının önüne geçebilir. Altyapısı olması durumunda Alıcı Firmalar , Katalogtan verilecek siparişler sonucunda oluşacak Satınalma Siparişlerini kullandıkları Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinde de otomatik olarak oluşturabilir.

Portal Entegrasyonu

Satınalma yapıları kullanılan bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi olsun veya olmasın kapalı yapılardır. Firmanın kendi iç süreçlerin kullandığı bu sistemlerin dış dünyaya açması veya bazı bilgilerin tedarikçiler ile paylaşması zor yapılardır. Pratis Portal Entegrasyonu firmanın iç sürecinde kullandığı bilgilerin yetki ve onay çerçevesinde (firmanın belirleyeceği) ilgili tedarikçi veya kullanıcılarına paylaştırır. Bu sayede firma veya kullanıcılar Firmanın paylaşacağı bilgilere Pratis ekranlarından ulaşabilir veya kendi sistemleri içerisine ( web sayfaları v.s.) Pratis içerisindeki bilgileri çekebilir.