Satınalma

 

Satın alma nedir?

Bir ürün, hizmet ya da üretim fonksiyonunun piyasa fiyatından temin edilmesi ve bu temin süresince İhtiyaç, talep, onay, araştırma, tedarikçi seçimi, pazarlık, karşılaştırma, sözleşme, sipariş onayı, teslimat ve kontrol gibi birçok fonksiyonu barındıran süreçlerin bütünüdür.

e-Pazarlıklar

Pratis e-Pazarlıklar  modülü e-teklif toplama, e-ihale (Açık,Örtülü,Kapalı Zarf,Dutch,Japanese v.s.) ve e-teklif adını verdiğimiz farklı pazarlık biçimlerini içinde barındırır. Birbirlerine bağlı ya da bağımsız kullanılabilen modüllerdir. Örneğin teklif toplama ile başlayıp, ilgili pazarlığı ihaleye çevirebilir ya da direkt ihale açabilirsiniz. Dilerseniz teklif yeterlilik süreçlerini başlatıp tedarikçi seçiminin ardından istenilen pazarlık tipi ile devam edebilir veya tedarikçi firmaya siz teklif sunabilirsiniz.

 • Açık Eksiltme: Açık eksiltmeli ihalelerde alıcı firma ve ihaleye katılan tedarikçi firmalar, diğer firmaların vermiş oldukları teklifleri görebilir; fakat diğer katılımcı firmaların kimliklerini göremezler. 
 • Örtülü: Örtülü ihalelerde yalnızca ihaleyi düzenleyen alıcı firma verilen teklifleri görebilir, ihaleye katılan tedarikçi firmalar diğer katılımcıların tekliflerini göremezler. 
  • Örtülü Sıra Gösterme: Tedarikçilere, vermiş oldukları tekliflere istinaden sıraları gösterilir. Firmalar ön sıralara yükselebilmek adına tekliflerini revize ederler.
  • Örtülü Kazanan/Kaybeden Gösterme: Tedarikçiler, vermiş oldukları tekliflere istinaden kazanan veya kaybeden olduklarını ihale esnasında görebilirler.
 • Kapalı Zarf: Kapalı Zarf ihalede, tekliflerin kilidi açılana kadar ihaleyi düzenleyen ve teklif veren firmalar iletilmiş olan teklifleri göremezler. Kilit açıldıktan sonra alıcılar, zarf açıldıktan sonra ise teklif veren firmalar teklifleri görebilir. 
 • Dutch: Düşük başlangıç fiyatı, yükseltme oranı ve süre belirlendikten sonra ihale başlatılır. İhalede fiyat, belirlenen süre zarfında yükselirken teklifi ilk kabul eden firma ihaleyi kazanmış olur.
 • Japanese: Yüksek başlangıç fiyatı, eksiltme oranı ve süre belirlendikten sonra ihale başlatılır. Tedarikçiler ihalede kalabilmek için, belirlenen sürede yenilenen fiyatları kabul etmek zorundadır. Teklifi kabul etmeyen firmalar ise ihaleden elenir. Teklifi kabul eden son firma ihaleyi kazanmış olur.

Teklif Toplama:

Alıcı firmalar ürün-hizmet alımı için fiyat araştırmaları aşamasından başlayıp elektronik ortamda firmalardan teklif toplayabilmekte, dilerse aldığı tekliflerin sonucuna göre sipariş oluşturabilmektedir.
İhale: Teklif toplamadan başlatılarak oluşturulan e-ihale ya da direkt açtığınız e-ihale ile firmanızın belirlediği kural ve strateji (ihale türünüzü seçerek) doğrultusunda online pazarlıklar gerçekleştirip hızlı ve firmanız için en uygun fiyatları elde edebilirsiniz.

Alım Teklifi:

Alım teklifi adını verdiğimiz pazarlık ile teklif toplama ya da ihale sonucuna göre tedarikçi firmaya siz fiyat önerebilirsiniz.

e-Katalog

Pratis e-katalog modülü ile tedarikçileriniz ile yapmış olduğunuz uzun vadeli çerçeve anlaşmalarına ait ürün listelerini firmanıza özel katalog olarak sisteme yüklenmesi,sipariş sürecinin ,ürün güncelleme  ve fiyat kontrolü ile birlikte yürütülecek operasyonun tamamiyle elektronik ortamdan yürümesi sağlanmaktadır.

Nasıl Çalışır?

 • Anlaşılmış olan fiyat listesi başlangıç ve bitiş tarihlerine göre sisteme yüklenip onayınıza gönderilir. Ürünler ana ve ara kategorilere ayrılmış şekilde resimleriyle beraber listelenebilmektedir.
 • İlgili fiyat listesi üzerinden verilecek olan siparişleriniz  tedarikçinize online olarak  (Mail,Sms istenirse faks ) iletilmektedir.
 • İletilen siparişlerin ulaşması, cevap verilmesi, gönderilmesi, alınması gibi statüleri takip edebilirsiniz.
 • Onay mekanizmaları kurarak verilecek siparişlerin onaylardan geçerek tedarikçiye gönderilmesini ve   belirli süreler için (aylık, 3 aylık vs ) kişi - departman bütçeleri belirleyip, belirlenmiş bütçeler çerçeveler çerçevesinde kontratlı alım süreçlerinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz.
 • Tedarikçi firmanız ilgili altyapıya sahipse stok durumunu da ayrı bir entegrasyon ile Pratis üzerindeki kataloğunuzdan görebilir ve siparişinizi bu bilgiye göre geçebilirsiniz.

Talep Birleştirme

Pratis elektronik satınalma platformunda kayıtlı satınalma organizasyonları tarafından ( Alıcı Firmalar ) belirlenmiş ürün ve hizmet alımı için  başka üye şirketlerin taleplerinin birleştirilerek daha yüksek hacim ve daha yüksek fiyat avantajları yakalamak amacıyla kullanılan fonksiyondur

Kimler kullanabilir;

 • Aynı sektörde benzer ürünleri alan firmalar,
 • Aynı holding çatısı altındaki farklı firmaları
 • Farklı sektörlerde faaliyet gösteren fakat ortak ürün hizmet alımının söz konusu olduğu firmalar

Kullanım şekilleri;

 • Pratis tarafından yürütülen talep birleştirmeler
 • Alıcı firmalanın alt firmaları adına yürüttüğü talep birleştirmeler.

e-Bilgi

Platformda satınalma adına gerçekleştirilen tüm işlemler firmalar adına Pratis içerisinde sayısal veri oluşturmaktadır. Pratis platformunu kullanan kullanıcılar ister alıcı isterse tedarikçi olsun,  pazarlık ve katalog  takip ekranlarına, grafik ekranlara ve sayıca 50’nin üzerindeki (teklif karşılaştırma,pazarlık performans, katalog sipariş, ürün hacim,tedarikçi performans v.s.) rapora ulaşabilirler. Pratis platformunda gerçekleştirilen tüm işlemler geriye dönük olarak hem alıcı hem de tedarikçi firmalar adına kayıtlı kalmakta,  firmalar bu bilgi ve raporlara saniyeler içerisinde ulaşabilmektedir. İlgili raporlar firma isteklerine göre ayrıca kurgulanabilmektedir. Raporların dış veri olarak Excel, pdf gibi ortamlara aktarılması mümkündür.