Kontrat Yönetimi

Satınalma operasyonunda spot ya da uzun vadeli çalışılan tedarikçiler ile sözleşmelerin yapılması, sözleşme içeriğinde alınacak ürün ve hizmetlerin tanımlanması, sözleşmelerin takibinin yapılması ve teslim alınan ürünler için sözleşmeye bağlı kalınıldığının kontrol edilmesi satınalma süreçlerinin kontrat yönetimindeki süreçleridir.

Neler yapabilirsiniz?

Pratis platformunda yer alan Kontrat Yönetimi uygulaması sayesinde ;

  • Alım yapan firmalar için Taslak Sözleşmelerini oluşturur,
  • Taslak sözleşmelerin sahiplerini belirler,
  • Sözleşme onay ve güncelleme yetkilerini atar,
  • Revizyonların takibinin yapılıp kayıt altına alır ve revizyon sonrası onay sürecini kurgular,
  • Sözleşme sürelerinin sistem tarafından takip eder ve hatırlatma süreçlerinin tanımlar,
  • Sözleşmelerin elektronik onay süreçleri (e-İmza, Mobil İmza) ile bağlantılı olarak kurgular, geriye dönük olarak sözleşmelerin arşivlenmesi ve sözleşme kayıtları ile ilgili raporların alınabilmesi kolaylıkla sağlar.
     

Ayrıca Kontrat oluşturma, görüntüleme ve uygunluk yönetimini tüm süreç için etkin kılma, Standart ve denetlenebilir süreçlerin oluşturulması, Kontrat tamamlama süreçlerinin hızlandırılması, Kontrat sürecinin Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri ile entegre olarak çalışabilmesinin sağlanması sonucunda Kontrat Yönetim süreçlerinizi Pratis platformuna aktarabilir ve yönetilebilir.