Fatura Ödeme ve İrsaliye Modülü

Satınalma süreci ve pazarlıkları sonunda ulaşılan uzun vadeli anlaşmalar ya da spot satınalma sonucu oluşturulan satınalma siparişleri gerçek manada satınalma sürecini sonuçlandırmaz. Aslında sevkiyat aşamasında; sevkiyat planlaması, yükleme aracı tahsisi, gümrükleme, beyanda bulunma, sevkiyat takibi faaliyetleri de yeralmaktadır. Zamanında teslimatın sağlanması, sevkiyat modelinin  optimum şekilde belirlenmesi, müşterilere sevkiyat bilgisinin hatasız olarak ulaştırılması temel olarak amaçlanır. Sevkiyat aşamasındaki pek çok aktivitenin taraflar tarafından mükerrer olarak gerçekleştiriliyor olması ve iletişim kopuklukları firmaları verimsizliğe itmektedir.
Satış aşamasında ise, fiyatlama, faturalama ve tahsilat faaliyetleri yer almaktadır. Fiyatlama ve faturalamada yaşanan hatalar, tahsilatlardaki gecikmeler ciddi verim kayıplarına yol açmaktadır.

Neler sağlıyor?

  • Teslimat ve ödeme takip yönetim modülü ile alıcı ve tedarikçi arasında elektronik ortamda başlayan satınalma sürecinin ürün teslimat ve ödeme işlemlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini sağlar.
  • Böyle bir yapıda tüm taraflar için hızlı güvenilir ve hatasız süreç yönetimi sağlayarak finansal gelir sağlar.
  • Faturalama modülü ile birlikte platform içerisinde gerçekleşen satınalmalar için tedarikçilerin irsaliye bilgilerini girebildikleri portal oluşturularak faturayı oluşturacak verileri tedarikçiler tarafından alır.
  • Bu irsaliye bilgilerinin ışığında ürünün depo tesliminden sonra vereceği onay sonucu kullanılan kaynak planlama programı içerisinde faturayı otomatik olarak oluşturulabilmekte böylelikle satınalmanın kendi içerisinde yürüttüğü irsaliye ve fatura bilgilerinin giriş iş yükünü mümkün olduğunca azaltır.
  • Ayrıca firmanın muhasebe programı ile kurulan entegrasyon sayesinde çalışılan tedarikçilerin cari hesap bilgilerine web üzerindeki portal den erişilerek fatura ve ödemelerin tedarikçiler tarafından kendi hesapları üzerinden takip edilmesini sağlar.