Elektronik Onay ve İş Akışı Yönetimi

Satınalma yapısı içerisinde birden fazla ve farklı rollerde çalışanın dahil olacağı ve süreç içerisinde işin başından sonuna kadar takip edilebilmesi önemli ihtiyaçlardandır.

Nasıl Çalışır?

Pratis Elektronik Onay ve İş Akış Yönetimi, satınalma süreçleri içerisinde ihtiyaç duyulan noktalarda firmanın isteği doğrultusunda devreye alınır, tutarsal,  yetkisel,  bütçesel gibi farklı parametreler ile onay sürecine dahil edilir.

Örnek olarak Satınalma onay sürecinde, bir ürüne veya hizmete talebi olan birim ilgili talep formunu doldurarak süreci başlatmakta, termin tarihi, bütçe gibi çeşitli kriterlere göre talep belirli rollerin onayından geçerek son adıma gelir. Ayrıca Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları sistemleri içinde standart olarak yer alan ya da ihtiyaçlara göre tümüyle baştan tasarlanması gereken iş akış uygulamaları benzer şekilde Pratis Elektronik Onay ve İş Akış Yönetimi sürecine dahil edilebilir, istenmesi durumunda süreç onayları  E-İmza ve Mobil İmza kullanılarak da alınabilir.

E-imza, Mobil İmza

Elektronik-imza ve Mobil-imza fonksiyonlarının satınalma süreçlerinde internet ortamında tedarikçi-alıcı ile alıcı-tedarikçi arasında gerçekleşecek her türlü  ticari ilişkinin (sözleşme, teklif, sipariş, vb) güvenli ve etkin bir şekilde yapılmasının yanında pazarlığa kabul, sipariş, şartname  gibi onay gerektiren durumlarda sanal ortamda gerçekleşen işlerin  yasal olarak da temel dayanağının olması sağlar.